Historie

Funder GF’s historie

Dette er ikke nogen hverken komplet eller kronologisk gennemgang af klubbens historie, blot et resume af vigtige begivenheder i tidens løb. Hvis du ligger inde med viden eller fotos fra svundne tider, er vi meget interesserede, så ring, send os en mail eller et brev.

Starten i 1912

Funder Gymnastik Forening blev etableret tilbage i 1912 og er dermed en af egnens ældste idrætsforeninger. Som det fremgår af navnet, var det gymnastikken, der var udgangspunktet for foreningen og initiativet blev taget af Graungaard, der var lærer i Funder fra 1912 til hen i 40’erne. Der findes ingen protokoller fra før 1957, så rekonstruktionen af historien er sket ved forespørgsler til de ældre i området i forbindelse med foreningens 70 års jubilæum i 1982.

Boldspillets start

Fodboldspillet startede først under organiserede former i 1945. Det var jo krigstider og ikke så nemt at skaffe en bold. Men den 5. maj 1945 (bemærk datoen) kunne Marie fra Stakroge, der tjente på Funder Kro, aflevere en bold med snøre og det hele til Svend Aage og Henry Sølvsten – pris 7 kr. Bolde var skam dyre allerede den gang. Man spillede i de første år med i oplandsturneringen, da luftledninger over Dalgårdens mark, hvor man spillede både fodbold og håndbold, ville have medført protester fra JBU. Omklædningen skete for drengenes vedkommende i grøften, for hækken var reserveret til håndboldpigerne.

Håndbold i 1. division

Mange år senere, helt nøjagtigt den 23. februar 1969, rykkede håndboldpigerne op i 1. division. Det er en historie, der savner sidestykke i dansk idræt. En lille landsbyklub i landets fornemste række – og kun med en gymnastiksal at træne i – fortæller ikke så lidt om præstationen. I løbet af de næste år blev det oven i købet til sølvmedaljer og en finaleplads i pokalturneringen. Jo, Funder var på alles læber den gang og det medførte et medlemsboom, som gjorde klubben til en af de største i Silkeborg. Og det er den for øvrigt stadig. Gå til håndboldafdelingens side.

Det gamle klubhus

I 1973/74 fik man så endelig fod under eget bord. Det gamle klubhus (som nu huser Funder Skoles fritidsordning) blev bygget af frivillige. Det var tegnet af arkitekt Bruno Carlsen og var på daværende tidspunkt en arkitektonisk perle. Men en idrætshal måtte man vente lidt længere på, selv om planerne havde været klar siden 1970.

Funder-hallen og det nye klubhus

Først i 1985, da Funder-pigernes huseren i divisionerne var på vej til at blive historie, kunne man indvi Funder-hallen. Den har siden dannet rammen om det indendørs idrætsliv i Funder. I 2001 blev det gamle klubhus solgt til Silkeborg kommune og et nyt bygget i forlængelse af Funder-hallen. Byggeriets store opgaver blev udført af professionelle håndværkere, men alle de mindre opgaver er udført af klubbens egne folk. Disse opgaver har været mange, men der har heldigvis også været mange til at løse dem. Det var også en forudsætning for at få råd til et sådant byggeri. Det halve af kælderen mangler stadig at blive færdiggjort, men det vil ske over det kommende par år, når der er penge og folk til det.

Gymnastikken var starten

Det var gymnastikken der startede Funder GF og afdelingen er stadig stor og velfungerende. Her kan man stadig dyrke alle former for gymnastik og der er plads til alle i familien, uanset alder. Gymnastik er vel i virkeligheden breddeidræt i højeste potens, hvor det gælder om at være med og ikke så meget om at vinde. Historisk har der været elitehold indenfor både spring og rytme, men bredden har altid haft den største vægt. Gymnastikafdelingen står også for afvikling af sommeratletik og badminton om vinteren, så her har altid været tilbud til alle. Gå til gymnastikafdelingens side.

Fodbold i jyllandsserien

Gennem historien har Funder GFs bedste fodboldhold spillet i serie 2 og 3 langt de fleste år, men der har enkelte sæsoner været ophold i serie 1. 2004 blev et vendepunkt, da holdet for første gang rykkede op i Jyllandsserien – og formåede at blive der. Nu kan vi så bare vente at se hvor stort potentiale, der er i holdet. Men forudsætningerne er til stede, for vel ikke andre tilsvarende hold har bedre rammer. Et flot klubhus, et moderne stadion med tribune og en bred kreds af erhvervsfolk til at sikre det økonomiske fundament. Gå til fodboldafdelingens side.

Selvforsvar

Funder GF har skam også haft en selvforsvarsafdeling. Fra 1977 og ca. 10 år frem blev der trænet jiu-jitsu i Funder Skoles gymnastiksal. Man skulle ellers tro at denne afdeling ville have gode kår i vor urolige verden, men sådan skulle det altså ikke gå, selv om drivkræfterne bag var uhyre entusiastiske.

Volleyball

Volleyball er den nyeste afdeling i Funder GF, selv om den nu har eksisteret i over 25 år. Ved starten spåede mange skeptikere sikkert afdelingens fremtid som meget begrænset, men konceptet har vist sig at være meget levedygtigt. Og resultaterne har også været ret bemærkelsesværdige med kvalifikation til 1. division, når man tænker på antallet af elitespillere. Men med vilje kommer man langt. Et nyt initiativ har i 2004 set dagens lys i Funder: Kids Volley, hvor børn bliver indviet i spillets facetter. Gå til volleyballafdelingens side.

Hovedbestyrelsen

I de første næsten 50 år af klubbens eksistens fandtes der kun én bestyrelse, der tog sig af alle sportsgrene. Først omkring 1960 blev klubben delt op i afdelinger med hver deres bestyrelse. Her blev også en hovedbestyrelse etableret med hovedansvar for alle klubbens afdelinger og sådan har det fungeret siden. Denne bestyrelse består af en hovedformand, næstformand, hovedkasserer og et medlem, der sammen med formændene fra afdelingerne har det overordnede ansvar for klubben. Læs mere om hovedbestyrelsen
Årets lederpokal

Lederpokalen

Årets lederpokal gives til en person/træner/leder som har igennem en årrække har ydet en særlig indsats for Funder GF.
Personene bliver indstillet af de forskellige afdelinger og bliver valgt på et hovedbestyrelsesmøde. Prisen bliver derefter overgivet til Året Leder ved Lederfesten i slutningen af januar.

I gennem årene har følgende modtaget lederpokalen og fået deres navn indgraveret på pokalen:

1982: Laila Petersen
1983: Erik Lauritsen
1984: Per Strunge
1985: Ejner Jensen
1987: Robert Nielsen
1993: Bodil Madsen
1994: Peder Pedersen
1995: Arne Jensen
1996: Børge Mortensen
1997: Monica Hejlesen
1998: Niels Juhl Kristensen
1999: Joan Meldgård
2000: Jon Søberg
2001: Kaj Danielsen
2002: Kell Christensen
2003: Susanne Christiansen
2004: Lone Pedersen
2005: Marianne Smal
2006: Aase Nørmark
2007: Karina Kjeldsen
2008: Anne Grete Pedersen
2009: Jette Lücke Hansen
2010: Kurt Facius
2011: Birgit Østergaard
2012: Charlotte Bang Mortensen
2013: Birthe Busch Nielsen
2014: Jane Larsen
2015 Inge Olsen
2016 Morten Brix
2017 Kasper Juul
2018 Mette Gisselbæk Kristensen

Æresmedlemmer

Ved lederfesten lørdag den 4. februar 2017 blev de første æresmedlemmer i klubbens historie udnævnt. Prisen blev indstiftet ved klubbens 100 års jubilæum i 2012. Det bliver en særdeles eksklusiv klub, hvor kun ganske få kan komme i betragtning.

Kaj Danielsen blev udnævnt for mange års arbejde i gymnastikbestyrelsen, bl.a. som formand og meget mere. Arne Jensen for formandsskab i fodboldafdelingen, træner og kantinebestyrer i 2 omgange. Kim Nielsen som fodboldformand, skaber af sponsorcykelløb, stadionbyggeri m.m. Per Strunge for mange års kassererjobs i både fodboldafdeling, sportsfond og klubhusfond. Arne Jensen som formand for sportsfonden i 30 år. Monica Jensen for formandskab i gymnastikafdelingen, træner og ildsjæl i klubben.