Holdet

Mange har deltaget i arbejdet og jeg beklager på forhånd hvis nogen er glemt på denne side – det var på ingen måde intenderet og vil blive rettet så snart jeg får kendskab til det. Hver person har haft flere kasketter på, her er kun nævnt nogle af dem.
Vi søger aktuelt flere der vil bidrage med såvel stort som småt – sammen bliver opgaven mindre.
Tonny Meyer: Lokalrådsformand, ideudvikling, står for kontakt til politikerne.
Anton Hansen: Skitseudkast, ideudvikling
Mogens Friis: Formand Funder Kulturforening, ideudvikling
Martin Overgaard: ideudvikling
Birthe Busch: Pantpatruljen
Troels M. Thomsen: Formand Funder GF, ideudvikling, kontaktperson ved spørgsmål, sponsorater mm.