Nyheder

2020-07 Ekstraordinær generalfors. Hovedafd.

Ekstraordinær generalforsamling

i Funder GF hovedafdeling

 

 

Afholdes 11. august 2020 kl. 19.00 i Cafe Funder

Ændringer i vedtægter:

 

På den ordinære generalforsamling d. 29. juni 2020 blev følgende ændring til vedtægterne

vedtaget:

til vedtægterne § 13 tilføjes ”generalforsamlinger kan afholdes virtuelt i ekstraordinære

situationer”.

 

I ht vedtægterne skal dette besluttes endeligt ved afholdelse af en ekstraordinærgeneralforsamling

 

2. Evt.